Betalning

SÄKER BETALNING

Betalningssätt
KUNDEN kan betala för sina PRODUKTER online på WEBBPLATSEN med hjälp av de medel SÄLJARE erbjuder. KUNDEN garanterar SÄLJARE att han har alla behörigheter som krävs för att använda det valda betalningsmedlet.

Säljaren kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att garantera säkerheten och konfidentialiteten för de data som överförs online i samband med onlinebetalning på WEBBPLATSEN. Av detta skäl anges att all information som rör betalningen som lämnas på WEBBPLATSEN överförs till WEBBPLATSENS bank och inte behandlas på WEBBPLATSEN.

Betalningsdatum
Vid en enda betalning med kreditkort debiteras KUNDENS konto efter beställningen av PRODUKTER som placerats på WEBBPLATSEN.

Om KUNDEN beslutar att avbryta sin beställning av otillgängliga PRODUKTER kommer återbetalningen att göras i enlighet med sista stycket i artikel 7 i dessa allmänna villkor.

Försenad eller vägrat betalning
Om banken vägrar att debitera ett kort eller andra betalningsmetoder måste KUNDEN kontakta SÄLJARE Kundtjänst för att betala för beställningen med något annat giltigt betalningsmedel. I händelse av att, av någon anledning, motstånd, vägran eller på annat sätt, överföring av flödet av pengar som KUNDEN är skyldig skulle vara omöjligt, kommer beställningen att avbrytas och försäljningen avslutas automatiskt.


Följ oss

Newsletter Polyver

Säker betalning 

Betalningslogor

Leverans

I hela Europeiska unionen

Tillverkad i Sverige

Polyver produceras i Sverige. Med stolthet.

Kundservice

Måndag till fredag från 9 till 17